Jak ogłosić upadłość konsumencką – dzielą Cię tylko 4 kroki od uwolnienia się od długów

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką przez sąd daje drugie życie zadłużonej osobie. Szacowana liczba osób, które skorzystały z tej możliwości wynosi około 6500 dłużników. Dla przykładu w Niemczech każdego roku jest składanych ponad 100 tys. wniosków. Według danych GUS liczba osób borykających się w Polsce z problemami spirali zadłużenia wynosi natomiast około 2 mln osób. Te liczby pokazują, iż w Polsce wciąż jeszcze składanych jest stosunkowo mało wniosków o ogłoszenie upadłości w stosunku co do zapotrzebowania, a niesłusznie. Dlatego chcemy zmienić tę sytuację, gdyż zadłużenie ma wpływ nie tylko na życie pojedynczej osoby, lecz również całej rodziny czy nawet krąg przyjaciół.

4 kroki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

  • Obliczenie swojego zobowiązania i skali zadłużenia
  • Wypełnienie i złożenie wniosku o upadłość konsumencką
  • Inwentaryzacja posiadanego majątku
  • Plan spłaty długów – ustalenie planu przez sąd i jego realizacja


Powiedz sobie – posiadam długi i chcę z nich wyjść
Pierwszym i zarazem najtrudniejszym etapem jest przyznanie się do posiadanych długów, uświadomienie sobie skali zadłużenia i obliczenie łącznej wysokości zobowiązań. W tym celu warto zebrać aktualną korespondencję od banków, firm pożyczkowych, windykacyjnych czy komorników. Należy również przeanalizować budżet domowy, uwzględniając przy tym wszelkie wydatki, takie jak np. czynsz, media, transport, jedzenie, ubrania, środki czystości czy inne niezbędne opłaty. Zestawiając natomiast koszty życia z miesięcznymi ratami pożyczek/kredytów czy innych zadłużeń w łatwy sposób można sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy jestem niewypłacalny?

Wniosek o upadłość – gdzie go złożyć i jak wypełnić
Sporządzając wniosek można oczywiście skorzystać z dostępnego w internecie gotowego wzoru wniosku o upadłość konsumencką. Sam wniosek bowiem na pierwszy rzut oka wydaje się nie być skomplikowany. Jednak już przy jego wypełnianiu okazuje się to nie być aż takie proste. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Znacznie zwiększa to szanse na dalsze powodzenie operacji. Wniosek składa się w pobliskim Sądzie Rejonowym. Niezbędne jest szczegółowe opisanie obecnej sytuacji materialnej oraz samego źródła długów. Nie należy również ukrywać swoich długów, gdyż może to spowodować oddalenie wniosku. Zatajanie niezbędnych informacji może również skutkować odebraniem prawa do upadłości konsumenckiej na okres 10 lat. Ponadto wypełniając wniosek należy sporządzić ewidencję posiadanego majątku (jeśli dłużnik takowy posiada), który wejdzie w skład masy upadłościowej.

Inwentaryzacja majątku
Wszelkie nieruchomości, papiery wartościowe czy rzeczy ruchome mogą wejść w skład masy upadłościowej. Nasze aktywa posłużą w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia, a całe postępowanie będzie prowadzone przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Poszczególni wierzyciele zostaną zaspokojeni z uzyskanych przychodów na naszym majątku. W skład masy upadłościowej wchodzi również nasze wynagrodzenie. Zgodnie z przepisami prawa każda z osób musi mieć zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, które w chwili obecnej wynosi 1500 zł i jest wolne od zajęcia. Wszelkie kwoty powyżej są automatycznie zajmowane na poczet spłaty zadłużenia. Co istotne, wszelkie ruchomości niezbędne do osiągania przychodu, takie jak np. samochód dla taksówkarza są pozostawiane danej osobie.

Ustalenie planu spłaty długów
W przypadku, gdy wyceniony majątek nie pozwala na pełną spłatę zobowiązań sąd podejmuje decyzję o ustanowieniu planu spłaty długów. Wysokość kwoty przeznaczonej na bieżącą spłatę zadłużenia zależy chociażby od wynagrodzenia danej osoby. Nie może oczywiście być ona również zbyt wysoka, aby nie popaść w kolejne długi. Na szczęście sądy biorą ten fakt pod uwagę kierując się dobrem osoby starającej się o wyjście z długów. Sąd ma również prawo do rezygnacji z ustanowienia planu spłaty długów i anulowanie zobowiązań o znacznej wartości. Może mieć to miejsce w przypadku niskich zarobków, które będą wystarczały jedynie na podstawowe potrzeby dłużnika. Plan spłaty długów może być przewidziany maksymalnie na okres 36 miesięcy. Ten czas można uznać za okres próby dla zadłużonego i w przypadku pełnej realizacji planu konsument może liczyć na oddłużenie, czyli umorzenie pozostałych długów. Coraz więcej osób korzysta z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, gdyż ta możliwość zapewnia zachowanie pewnego standardu życia przy bezpiecznej spłacie zobowiązań.

PODSUMOWANIE:

  1. Wniosek może złożyć osoba niewypłacalna tj. jak przyjęło się w orzecznictwie, spóźniająca się ze spłatą należności co najmniej 3 miesiące,
  2. W skład masy upadłościowej nie wchodzą m.in żywność czy obrania tj. artykuły pierwszej potrzeby,
  3. Nie posiadając żadnego majątku możliwe jest przeprowadzenie postępowania o upadłość
  4. Zobowiązania wynikające z alimentów nie podlegają upadłości konsumenckiej
  5. Długi posiadane przez byłych przedsiębiorców na rzecz Urzędu Skarbowego czy ZUS mogą podlegać umorzeniu 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz

Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Biuro Prawne LKD Sp. z o.o., NIP: 5272862824. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu skierowania zapytania do Kancelarii na zasadach określonych w regulaminie. Biuro Prawne LKD Sp. z o.o. nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawienia danych osobowych.

Call Now Button
Skontaktuj się z nami